Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2018
  • Cyfnod dan sylw: Ionawr i Rhagfyr 2017
Mae arolwg yn arolwg cenedlaethol sy’n mesur cyfanswm a gwerth twristiaeth ddomestig ym Mhrydain Fawr.

Ionawr i Rhagfyr 2017

Dyddiad rhyddhau: 05 Ebrill 2018

Yn ystod Ionawr i Ragfyr 2017, bu 9.02 miliwn o deithiau dros nos gan drigolion Prydain i Gymru, yn aros am gyfanswm o 30.98 miliwn o nosweithiau ac yn cynhyrchu gwariant cysylltiedig o £1,628 miliwn.

Y twrist Prydeinig, 2016

Dyddiad rhyddhau: 21 Rhagfyr 2017

Noddir yr adroddiad blynyddol ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a byrddau Croeso Lloegr a'r Alban. Mae'n darparu dadansoddiad ar draws Prydain Fawr i gyd.

Dogfen dechnegol

Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2017

Ers 2016 cafwyd newidiadau i’r system prosesu data ar gyfer Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr. Mae’r ddogfen hon yn esbonio beth yw’r newidiadau, paham y gwnaethpwyd, ac sut y maent yn effeithio ar y data a gasglwyd yn ogystal â’r goblygiadau o ran cymharu data o 2016 ymlaen gyda ffigurau a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Gwybodaeth bellach

O hyn ymlaen, bydd ffigurau chwarterol Arolwg Twristiaeth Prydain Fawr, yn ogystal â chanlyniadau o’n harolygon twristiaeth eraill, yn cael eu cyhoeddi yn yr adroddiad newydd ar Berfformiad Twristiaeth Cymru. Bydd hwn yn adroddiad mwy cynhwysfawr sydd yn cyfuno canlyniadau diweddaraf  y prif arolygon twristiaeth i gyd, gyda diben darparu cyd-destun gwell i ganlyniadau’r arolygon unigol ar berfformiad y diwydiant twristiaeth. Bydd adroddiadau blynyddol yn dal i gael eu cyhoeddi ar y tudalen yma.

Bydd canlyniadau allweddol yr arolwg yma yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol yn adroddiad Perfformiad Twristiaeth Cymru gyda diweddariadau StatsWales. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol ar y tudalen yma.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8665

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu