Skip to content
Ystadegau
Arolygon

Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Mae hyn yn y ffynhonnell o ystadegau swyddogol ar ymweliadau dydd gan breswylwyr Prydain i gyrchfannau ledled Prydain.

Mae'r arolwg yn cael ei gynnal ar y cyd gan VisitEngland a VisitScotland. Pwrpas yr arolwg yw mesur cyfanswm, gwerth a phroffil ymeliadau undydd a gymerir gan drigolion Prydain Fawr i gyrchfannau ym Mhrydain Fawr.

Y ffurf ar arolwg 2016 oedd rhyw 35,000 cyfweliad ar-lein ledled Prydain. Roedd cyfweliadau ychwanegol (cyfanswm o dua 5,000) ymhlith trigolion Cymru er mwyn galluogi dadansoddiadau manylach maes o law.

Ionawr i Rhagfyr 2017

Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2018

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys ffigurau ar gyfer Ionawr i Ragfgyr 2017 ac yn cymharu perfformiad â’r un cyfnod flwyddyn yn gynt.

Yn ystod Ionawr i Ragfgyr 2017, bu 99.7 miliwn ymweliad dydd â Chymru o Brydain Fawr, yn cynhyrchu gwariant o £4,332 miliwn.

Adroddiad blynyddol, 2016: Crynodeb Cymru

Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2018

Mae’r adroddiad hwn yn fersiwn manylach o adroddiad blynyddol 2016. Yn wahanol i’r adroddiad blynyddol, bydd y ffigurau’n canolbwyntio’n benodol ar Gymru, rhanbarthau Cymru ac awdurdodau lleol.

Gwybodaeth bellach

O hyn ymlaen, bydd ffigurau chwarterol Arolwg Ymweliadau Undydd Prydain Fawr, yn ogystal â chanlyniadau o’n harolygon twristiaeth eraill, yn cael eu cyhoeddi yn yr adroddiad newydd ar Berfformiad Twristiaeth Cymru. Bydd hwn yn adroddiad mwy cynhwysfawr sydd yn cyfuno canlyniadau diweddaraf  y prif arolygon twristiaeth i gyd, gyda diben darparu cyd-destun gwell i ganlyniadau’r arolygon unigol ar berfformiad y diwydiant twristiaeth. Bydd adroddiadau blynyddol yn dal i gael eu cyhoeddi ar y tudalen yma.

Bydd canlyniadau allweddol yr arolwg yma yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol yn adroddiad Perfformiad Twristiaeth Cymru gyda diweddariadau StatsWales. Cyhoeddir adroddiadau blynyddol ar y tudalen yma.

Cyswllt

Ystadegydd
Ffôn: 0300 061 6026
Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 029 2025 8665

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu