Skip to content
Ystadegau

Tanau glaswelltir

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.

Pwyntiau allweddol

Tanau

  • Ymatebodd Awdurdodau Tân ac Achub Cymru i 2,090 o danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2017-18, cynyddiad o 22 y cant ar 2016-17. Mae nifer y tanau hyn yn dueddol o amrywiad ac mae'r ffigur 2017-18 yn dilyn cyfnod o ansefydlogrwydd. Ffigur 2017-18 yw’r ail isaf yn y gyfres (ers 2001-02).
  • Yn 2017-18, gostyngodd ychydig y nifer o brif danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd ble tra cynyddodd y nifer o danau eilaidd ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd gan 23 y cant; roedd yna 68 prif danau (71 yn 2016-17) ac 2,022 tanau eilaidd (1645 yn 2016-17).
  • Yn 2017-18, cafodd dros dri chwarter o danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd eu cychwyn yn fwriadol.
  • Yn Ebrill 2017, fe ddyblodd y nifer o danau ar laswelltir, cnydau a choedwigoedd wrth gymharu ag Ebrill 2016 ac yn cyfri amdano 38 y cant o’r tân glaswelltir am y flwyddyn. Mae data’r Swyddfa Dywydd yn dangos fe welodd Ebrill 2017 tua 70 y cant llai o lawiad ond hefyd tua 8 y cant llai o oriau o haul, wrth gymharu â 2016.
  • O'r tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yn 2017-18, roedd mwy nag hanner ohonynt (52 y cant) yn Ne Cymru; ac 31 y cant pellach yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru a 17 y cant yng Ngogledd Cymru.

Anafiadau

  • Roedd 5 o anafiadau nad oedd yn angheuol, a dim un anaf angheuol, o ganlyniad i danau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd yng Nghymru yn 2017-18. Yn 2007-08 cafwyd y farwolaeth ddiwethaf o ganlyniad i danau glaswelltir.

Difrod

  • Yn 2017-18, fe ddifrododd dros hanner y tanau glaswelltir, cnydau a choedwigoedd ardaloedd llai na 20 metr sgwâr. Niweidiodd bron pumed ardal o fwy na 200 metr sgwâr.

Nodyn

Cyhoeddir data tân glaswelltir yn fwletin atodol i’r ystadegau digwyddiad tân ac achub a gynhyrchwyd ym mis Awst 2018.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu