Skip to content
Ystadegau

Tueddiadau’r Dyfodol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Lluniwyd yr adroddiad i gefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru i wneud penderfyniadau gwell ar gyfer y tymor hir.

Mae’n nodi’r tueddiadau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol allweddol a allai effeithio ar Gymru yn y dyfodol, yn ogystal â rhai o’r ffactorau a allai dylanwadu ar gyfeiriad y tueddiadau hynny.

Mae’r adroddiad yn nodi tueddiadau’r dyfodol dan chwe thema:

  • Poblogaeth
  • Iechyd
  • Economi a seilwaith
  • Y newid yn yr hinsawdd
  • Defnydd tir ac adnoddau naturiol
  • Cymdeithas a diwylliant
Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys tair elfen: rhannau A a B o'r ddogfen hon a nifer o sleidiau data (sydd ar gael o dan y tab 'Data' uchod) sy’n perthyn i bob un o'r chwe ardal dan sylw. Mae’r adroddiad yn annog darllenwyr i ystyried y tueddiadau hyn ar gyfer y dyfodol  ar y cyd, ac i ddechrau nodi a thrafod y cyfleoedd posibl a’r heriau y maent yn eu cyflwyno i ni i gyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: TueddiadaurDyfodol@llyw.cymru neu Rhydian.Davies@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu