Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Ystadegau

Prosiect cysylltu data tlodi tanwydd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 4 Ebrill 2017
Nod cyffredinol y prosiect hwn yw ymchwilio i effaith mesurau effeithlonrwydd ynni cartref ar iechyd a lles derbynwyr.

Canfyddiadau adroddiad Rhif 1: canfyddiadau cychwynnol o'r effaith ar iechyd y Cynllun Cartrefi Clyd Nyth

Dyddiad rhyddhau: 4 Ebrill 2017

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno dadansoddiad o ddata gweinyddol pellach ar gyfer Cynllun Cartrefi Clyd Nyth Llywodraeth Cymru yn gysylltiedig â chofnodion iechyd arferol. Mae'r astudiaeth yn archwilio'r effaith o fesurau effeithlonrwydd ynni cartref ar iechyd o dderbynyddion h.y. lefelau o dderbyniadau brys i'r ysbyty ar gyfer cyflyrau cardiofasgwlaidd ac anadlol; nifer o ddigwyddiadau meddygon teulu ar gyfer cyflyrau anadlol ac asthma; nifer y presgripsiynau ar gyfer asthma a heintiau.

Ganfyddiadau newydd

Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2016

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau cychwynnol   dadansoddiad o ddata gweinyddol ar gyfer Cynllun Cartrefi Clyd Nyth Llywodraeth Cymru a gysylltwyd â chofnodion iechyd arferol. Nod y prosiect yw archwilio effaith y mesurau a weithredir o dan y Cynllun Nyth ar iechyd derbynwyr e.e.lefelau derbyniadau ysbyty. Bydd y canfyddiadau yn hysbysu’r ymgynghoriad ar gynllun tlodi tanwydd a arweinir gan alw yn y dyfodol.

Cyswllt

Ffôn: 0300 062 5229
Ebost: sarah.lowe@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099 
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu