Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad ffurfiannol o fodel Ysgolion Arloesi

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Gorffennaf 2018
Nod y gwerthusiad hwn yw darparu tystiolaeth ar sut y mae'r model ysgolion arloesi yn gweithio'n ymarferol a pha welliannau y gellid eu gwneud.

Mae'r crynodeb hwn yn cynrychioli pen llanw dwy flynedd o waith yn gwerthuso Model Ysgol Arloesi. Mae'n crynhoi canfyddiadau o gyhoeddiadau cynharach a chanfyddiadau o waith maes a gynhaliwyd rhwng Tachwedd 2017 a Mawrth 2018.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 6791
Ebost: rhian.davies45@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu