Skip to content
Ystadegau

Ystadegau gweithredol y gwasanaeth tân ac achub

Bookmark and Share

Adroddiad ansawdd ystadegau tân

Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â’r egwyddorion a’r prosesau cyffredinol sy’n arwain at gynhyrchiad ein hystadegau.

Mae’n berthnasol i’r ystadegau dilynol:

  • dangosyddion perfformiad strategol
  • dangosyddion perfformiad craidd
  • adnoddau dynol
  • cyllid
  • data gweithredol
  • diogelwch tân
  • diogelwch tân cymunedol
  • digwyddiadau tân.

Mae’r adroddiad hwn yn ymdrin â phynciau amrywiol, gan gynnwys defnyddwyr, cwmpas, amseroldeb, perthnasedd a chymaroldeb.

Byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth ar gynnwys a pha mor defnyddiol yw’r adroddiad ansawdd hwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu