Skip to content
Ystadegau

Ystadegau gweithredol y gwasanaeth tân ac achub

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Medi 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Data blynyddol yn cyflwyno gwybodaeth am bersonél, cydraddoldeb ac amrywiaeth , iechyd a diogelwch, gweithgareddau gweithredol ac ymweliadau diogelwch tân.

Pwyntiau allweddol

Gweithwyr y Gwasanaeth Tân ac Achub

  • Roedd 2,110 o staff cyfwerth ag amser llawn a 1,292 o staff system ar ddyletswydd yn ôl galw wedi’u cyflogi ar draws ardaloedd y tri Awdurdod Tân ac Achub Cymru ar 31 Mawrth 2017 o gymharu â 2,081 o staff amser llawn a 1,236 o staff wrth gefn ar 31 Mawrth 2016. Mae niferoedd y staff wedi amrywio ers 2004-05, a’r ffigur staff cyfwerth ag amser llawn yn 2016-17 yw'r trydydd isaf dros y cyfnod hwn.
  • O’r 2,110 staff cyfwerth ag amser llawn, roedd o amgylch dwy ran o dair (1,421) yn diffoddwyr tân amser cyflawn. Gwelwyd cyfran debyg yn 2015-16.

Iechyd a diogelwch

  • Yn ystod 2016-17, collwyd 9.7 sifft/diwrnod y pen oherwydd salwch ar gyfer diffoddwyr tân amser cyflawn ac 11.2 sifft/diwrnod ar gyfer staff rheoli tân.
  • Cafodd diffoddwyr tan amser cyflawn (gan gynnwys criwiau dydd) a diffoddwyr tân wrth gefn 143 o anafiadau yn ystod gweithgareddau gweithredol a hyfforddiant.

Gweithgareddau gweithredol

Yn ystod 2016-17 deliodd staff rheoli tân yn trin bron i 71,000 o alwadau yng Nghymru, gostyngiad o 2 y cant ar 2015 16.

Diogelwch tân

Yn ystod 2016-17, cwblhaodd Awdurdodau Tân ac Achub Cymru 3,336 archwiliad diogelwch tân yn adeiladau annomestig. Roedd hyn yn cynrychioli 4 y cant o adeiladau o’r fath yng Nghymru.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu