Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau arholiadau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Adroddiad blynyddol a goladwyd gan gyrff arholi ar ganlyniadau arholiadau allanol a gafodd eu sefyll gan ddisgyblion 15 oed neu 17 oed, sy'n cynnwys TGAU a Lefel A yn ôl pwnc.
Mae hwn yn darparu canlyniadau cynnar ar gyfer arholiadau allanol gan ddisgyblion ym mlwyddyn 11 (Cyfnod Allweddol 4) neu ddisgyblion 17 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd mewn ysgolion yng Nghymru yn 2016/17, yn ogystal â data terfynol ar gyfer blynyddoedd cynt. Mae’r datganiad yma yn diweddaru'r ystadegau a gyhoeddwyd ar 5 Hydref 2017.

Yn dilyn argymhellion gan adolygiadau annibynnol a newidiadau polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gweithredwyd nifer o newidiadau allweddol i ddata mesur perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) yn y datganiad hwn am 2016/17 sy'n effeithio ar gymariaethau â blynyddoedd blaenorol. Felly, dylid gwneud cymariaethau â blynyddoedd blaenorol gyda rhybudd. Gwelwch y datganiad llawn am fwy o wybodaeth.

Prif bwyntiau

Disgyblion ym mlwyddyn 11

  • Cyflawnodd 54.6 y cant o ddisgyblion ym mlwyddyn 11 y trothwy cynwysedig lefel 2  (Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C yn Saesneg neu Gymraeg Iaith gyntaf a Mathemateg).
  • 350.9 oedd y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi’i gapio.
  • Cyflawnodd 28.6 y cant o ddisgyblion sy’n gymwys am PYD y trothwy cynwysedig lefel 2.
  • Cyflawnodd 62.5 y cant o ddisgyblion A*-C yn y gorau o Mathemateg / Mathemateg - Rhifedd.
  • Cyflawnodd 65.0 y cant o ddisgyblion A*-C yn unai Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf.

Disgyblion 17 oed

  • Enillodd 97.1 y cant o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth y trothwy Lefel 3.
  • 730.6 oedd y sgôr pwyntiau cyfartalog eang.
  • Cyflawnodd 54.7 y cant o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth 3 neu fwy gradd A*-C.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu