Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau arholiadau

Bookmark and Share
 • Dyddiad rhyddhau: 4 Hydref 2018
 • Cyfnod dan sylw: 2017/18 (dros dro)
 • Diweddariad nesaf: Rhagfyr 2018
Adroddiad blynyddol a goladwyd gan gyrff arholi ar ganlyniadau arholiadau allanol a gafodd eu sefyll gan ddisgyblion 15 oed neu 17 oed, sy'n cynnwys TGAU a Lefel A yn ôl pwnc.
Mae hwn yn darparu canlyniadau cynnar ar gyfer arholiadau allanol gan ddisgyblion ym mlwyddyn 11 (Cyfnod Allweddol 4) neu ddisgyblion 17 oed ar ddechrau’r flwyddyn academaidd mewn ysgolion yng Nghymru yn 2017/18, yn ogystal â data terfynol ar gyfer blynyddoedd cynt. Mae’r datganiad yma yn diweddaru'r ystadegau a gyhoeddwyd ar 6 Rhagfyr 2017.

Yn dilyn argymhellion gan adolygiadau annibynnol a newidiadau polisi a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, gweithredwyd nifer o newidiadau allweddol i ddata mesur perfformiad Cyfnod Allweddol 4 (CA4) yn y blynyddoedd diweddar sy'n effeithio ar gymariaethau dros amser. Felly, dylid gwneud y fath gymariaethau gyda rhybudd. Gwelwch y datganiad a’r nodiadau cysylltiedig am fwy o wybodaeth.

Prif bwyntiau

Disgyblion ym mlwyddyn 11

 • Cyflawnodd 55.1 y cant o ddisgyblion ym mlwyddyn 11 y trothwy cynwysedig lefel 2  (Lefel 2 gan gynnwys gradd A*-C yn Saesneg neu Gymraeg Iaith gyntaf a Mathemateg), i fyny o 54.6 y cant y flwyddyn ddiwethaf.
 • 350.1 oedd y sgôr pwyntiau cyfartalog eang wedi’i gapio
 • Cyflawnodd 29.4 y cant o ddisgyblion sy’n gymwys am PYD y trothwy cynwysedig lefel 2
 • Cyflawnodd 63.5 y cant o ddisgyblion A*-C ym Mathemateg
 • Cyflawnodd 64.9 y cant o ddisgyblion A*-C yn unai Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • Cyflawnodd 18.0 y cant o ddisgyblon o leiaf 5 gradd A*-A.

Disgyblion 17 oed

 • Enillodd 97.6 y cant o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth y trothwy Lefel 3
 • 739.0 oedd y sgôr pwyntiau cyfartalog eang
 • Cyflawnodd 58.1 y cant o’r disgyblion a gofrestrwyd ar gyfer 2 Safon Uwch neu gyfwerth 3 neu fwy gradd A*-C.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu