Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Rhaglen Hyfforddeiaethau

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2018
Nod y gwerthusiad yw asesu effeithiolrwydd, effeithlonrwydd ac effaith y Rhaglen Hyfforddeiaethau ar gyfer y cyfnod 2015-2019.

Ffocws y gwerthusiad yw perfformiad ac effaith y rhaglen, ynghyd â rhywfaint o waith i adolygu dyluniad a phrosesau cyflenwi’r rhaglen.

Mae gan y gwerthusiad ddau brif gam, interim a therfynol. Mae'r cyfnod gwerthuso interim yn defnyddio dull ffurfiannol sy’n canolbwyntio'n bennaf ar berfformiad y Rhaglen hyd yn hyn a sut y mae’r ddarpariaeth wedi gweithio'n ymarferol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 062 8788
Ebost: Kimberley.wigley@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu