Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o’r Porth Sgiliau i Fusnes

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Awst 2018
Mae'r gwasanaeth y Porth Sgiliau i Fusnes yn cynnig cyngor a chyfeiriadau ar sgiliau i fusnesau ledled Cymru trwy wasanaeth ar-lein, ar y ffôn ac wyneb yn wyneb.

Yr hyn roedd y gwerthusiad yn canolbwyntio arno oedd penderfynu pa mor effeithiol oedd y Porth Sgiliau i Fusnes wrth hwyluso gwell mynediad at gyflogaeth a hwyluso cymorth sgiliau i fusnesau. Bwriad y gwerthusiad oedd dysgu gwersi allweddol i gefnogi gwelliannau i wasanaeth y Porth a gweithgareddau tebyg. 

Canfyddiadau allweddol

  • Mae gwasanaeth y Porth Busnes i Sgiliau yn amlwg yn gweithredu’n gyson â’i yrwyr polisi. Mae’r gwasanaeth yn ddarbodus o ran cost ac mae’n cynnig gwasanaeth effeithlon a helaeth er hynny i fusnesau yng Nghymru.
  • Ni chaiff gwasanaeth y Porth ei farchnata’n helaeth nac yn aml ar hyn o bryd.
  • Roedd y cyngor a ddarparwyr gan y cynghorwyr sgiliau rhanbarthol yn cael ei ystyried i fod o ansawdd uchel.
  • Er bod y Proffil Sgiliau’n hawdd i’w gwblhau ac yn gymharol fyr, gallai elwa o deilwra ychwanegol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 7459
Ebost: Faye.Gracey@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu