Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad proses o Brosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Rhagfyr 2016
Nod y prosiect yw cynorthwyo rhieni di-waith i dderbyn hyfforddiant neu swydd os mai gofal plant yw eu prif rwystr rhag gwneud hynny.

Comisiynwyd y gwerthusiad gyda’r nod o ddarparu dealltwriaeth o’r canlynol:

  • y ffordd y sefydlwyd prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth
  • dyluniad y prosiect 
  • pa mor dda y caiff y prosiect ei weinyddu
  • pa mor effeithiol ydyw ar nodi’r derbynwyr arfaethedig ac ymgysylltu â hwy
  • sut mae’r prosiect yn helpu’r cyfranogwyr i oresgyn rhwystrau i weithio, meithrin sgiliau sy’n berthnasol i waith, a manteisio ar gyfleoedd sy’n berthnasol i waith.

Roedd y gwaith ymchwil yn cynnwys ymchwil ddesg, cyfres o gyfweliadau â rhanddeiliaid ac arolwg dros y ffôn o 60 o gyfranogwyr y prosiect. 

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 2663
Ebost: joseph.wilton@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu