Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Gwerthusiad o Ddeddfwriaeth Digartrefedd (Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Gorffennaf 2018
Cyflwynodd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 newidiadau sylweddol yn y modd mae mynd i'r afael â digartrefedd (o Ebrill 2015).

Mae'r newidiadau craidd craidd wedi'u hanelu at gael y gwasanaethau i ganolbwyntio ar atal digartrefedd a darparu cymorth i bob ceisydd cymwys. 

Mae’r adroddiad diwedd yn darparu canfyddiadau. Cynhaliwyd ymchwil gyda chyrff sy’n cynnal pobl sydd mewn perygl o ddigartrefedd (awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a chyrff trydydd sector) yn ogystal â’r rhai hynny sydd mewn perygl o ddigartrefedd.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5780
Ebost: lucie.griffiths@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu