Skip to content
Ystadegau

Lwfansau Cynhaliaeth Addysg (LCA) a ddyfarnwyd yng Nghymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2017/18 a Rhagfyr 2018
  • Diweddariad nesaf: 20 Chwefror 2019
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul math o ganolfan dysgu, rhyw a gwerth yr LCA a ddyfarnwyd.

Lwfans wythnosol yw’r lwfans cynhaliaeth addysg sy’n gysylltiedig â phresenoldeb boddhaol ac sy’n cael ei dalu bob pythefnos i fyfyrwyr sy’n gymwys rhwng 16 a 19 oed.

Rhagfyr 2018

Dyddiad rhyddhau: 16 Ionawr 2019

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016/17

Dyddiad rhyddhau: 26 Medi 2018

Mae’r data, sy’n seiliedig ar geisiadau a dderbyniwyd erbyn 1 Medi 2018, yn gywir ar 04 Medi 2018.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd nifer y ceisiadau llwyddiannus LCA 5 y cant yn is o’i gymharu â llynedd, tra roedd cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd 9 y cant yn uwch.
  • 27,870 o geisiadau eu derbyn ar gyfer 2017/18.
  • Roedd 22,790 (82 y cant) o’r ceisiadau a dderbyniwyd yn llwyddiannus, gwrthodwyd 905 (3 y cant) ac roedd 910 cais (3 y cant) yn anghyflawn(1).
  • Roedd 9,540 (42 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus gan fyfyrwyr 16 mlwydd oed, 8,965 (39 y cant) gan fyfyrwyr 17 mlwydd oed a 4,280 (19 y cant) gan fyfyrwyr 18 mlwydd oed a throsodd.
  • Roedd 10,965 (48 y cant) o’r ceisiadau llwyddiannus oddi wrth hawlwyr flwyddyn gyntaf.

(1) Mae'r rhain yn geisiadau â "gwybodaeth ar goll" (e.e. heb gynnwys dyddiad geni neu â "thystiolaeth ar goll" (e.e. tystysgrif geni)).

Gwybodaeth bellach

Mae data misol ar gael ar StatsCymru a cyhoeddir adroddiad yn flynyddol. Mae’r adroddiad blynyddol yn darparu cyngor ar ansawdd y wybodaeth a fel y gellir ei ddefnyddio.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu