Skip to content
Ystadegau

Tanau llosgi bwriadol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.

Pwyntiau allweddol

Tanau

  • Ymatebodd Gwasanaeth Tân ac Achub Cymru i  6,372 o danau bwriadol yn 2017-18. Mae hyn yn gynnydd o 7 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, ond dim ond tua chwarter y nifer yn 2001-02. O'r tanau hyn, roedd 19 y cant yn brif danau.
  • Yn 2017-18, roedd dau draean o danau bwriadol yn Ne Cymru, bron chwarter yng Nghanol a Gorllewin Cymru, a degfed yng Ngogledd Cymru.

Cerbydau

  • Yn 2017-18, roedd 677 o brif danau a gychwynnwyd yn fwriadol mewn ceir, gostyngiad o 19 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Tanau mewn ysgolion

  • Yn 2017-18, roedd 8 o danau bwriadol mewn ysgolion, sy’n cyfateb i bron draean o’r holl danau mewn ysgolion.

Tarddiad a defnydd peryglus

  • Dros y 5 mlynedd diwethaf, dodrefn ac eitemau dodrefnu oedd y defnydd a daniodd gyntaf mewn 18 y cant o’r prif danau bwriadol.
  • O’r holl sylweddau peryglus mewn prif danau bwriadol yn 2013-14 i 2017-18, roedd 76 y cant yn hylifau fflamadwy.

Marwolaethau neu anafiadau

  • Yn 2017-18, roedd 47 o anafiadau heb fod yn rhai angheuol o ganlyniad i danau bwriadol. Nid oedd unrhyw farwolaethau.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu