Skip to content
Ystadegau

Oedi wrth drosglwyddo gofal

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Tachwedd 2018
  • Diweddariad nesaf: 24 Ionawr 2019
Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.

Tachwedd 2018

Release date: 20 Rhagfyr 2018

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 27 Medi 2018

Pwyntiau allweddol

  • Dros y tymor hir, bu disgyniad yn nifer yr oedi wrth drosglwyddo gofal, yn bennaf oherwydd disgyniad yn yr oedi ar wardiau iechyd meddwl. Mae nifer yr oedi yn 2017-18 ar lefelau tebyg i’r rheini a welwyd yn 2016-17.
  • Betsi Cadwaladr, Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan oedd â’r nifer uchaf o oedi yn y mwyafrif o fisoedd yn 2017-18.
  • Abertawe Bro Morgannwg ac Aneurin Bevan oedd â’r cyfraddau uchaf fesul pob 10,000 o boblogaeth dros 75 oed yn 2017-18; yn hanesyddol roedd gan Caerdydd a’r Fro a Cwm Taf cyfraddau uwch ond fe’u disgynnwyd yn y blynyddoedd diweddar.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu