Skip to content
Ystadegau

Cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Darpariaeth gwasanaethau cwnsela ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11 a 18 oed a disgyblion ym Mlwyddyn 6 ysgol gynradd.

Pwyntiau allweddol

  • Cafodd 11,558 o blant neu bobl ifanc eu cwnsela yn 2016/17.
  • Y ffordd fwyaf cyffredin o atgyfeirio oedd gan staff ysgol neu staff addysgol eraill, yn gyfrifol am bron hanner o’r holl atgyfeiriadau (51 y cant).
  • Merched oedd 63 y cant, neu 7,251 o’r 11,558 o blant a phobl ifanc a gafodd cwnsela, o gymharu â 37 y cant o fechgyn.
  • Roedd bron tri chwarter o blant a phobl ifanc a gafodd eu cwnsela yn 2016/17 rhwng grŵpiau oedran blwyddyn 8 ac 11.
  • Materion teuluol oedd y broblem fwyaf cyffredin i blant a phobl ifanc sy’n cael eu cwnsela.
  • Nid oedd angen cyfeirio 85 y cant o’r plant a’r bobl ifanc ymlaen ar ôl iddynt gwblhau’r sesiynau cwnsela.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu