Skip to content
Ystadegau

Cyfraddau casglu'r Dreth Gyngor

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
  • Diweddariad nesaf: Mehefin 2019
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y symiau a gasglwyd, ôl-ddyledion a symiau a ddilëwyd.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2017-18, casglwyd 97.4% o filiau'r dreth gyngor gan awdurdodau bilio, cynnydd o 0.1 pwynt canran.  Dyma’r gyfradd casglu uchaf ers cyflwyno’r dreth gyngor.
  • Bu cynnydd blwyddyn ar ôl blwyddyn yng nghyfraddau casglu 12 awdurdod yn 2017-18.
  • Cafwyd y gyfradd gasglu uchaf y flwyddyn hon yn  Sir Benfro (98.3%) a’r gyfradd gasglu isaf ym Mlaenau Gwent (93.8%).
  • Yr union swm a gasglwyd o safbwynt biliau 2017-18, heb gynnwys cynllun gostyngiadau’r dreth gyngor, oedd £1,454 miliwn allan o’r £1,492 miliwn a oedd yn ddyledus.
  • Yn ystod 2017-18, casglwyd £27 miliwn o ôl-ddyledion o ran blynyddoedd blaenorol gan awdurdodau bilio, a chafodd gwerth £7 miliwn eu dileu fel dyledion drwg.
  • Y cyfanswm a oedd yn ddyledus ar 31 Mawrth 2018 oedd £87 miliwn, gyda £38 miliwn o’r swm hwn yn ôl-ddyledion yn ystod y flwyddyn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu