Skip to content
Ystadegau

Mesurau perfformiad cyson ar gyfer dysgu ôl-16 - Cyflawniad a gwerth ychwanegol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016/17
Adroddiad sy’n ymwneud â chyflawniad dysgwyr mewn sefydliadau addysg bellach a chweched dosbarth ysgolion.

Mae’r adroddiad hwn yn darparu’r set gyntaf o ystadegau arbrofol, tra byddwn yn cwblhau’r mesurau ac yn mynd i’r afael ag unrhyw faterion o ran methodoleg ac ansawdd data sydd heb eu datrys.

Mae'r adroddiad hwn yn edrych ar fesurau cyflawniad dysgwyr (hynny yw, y rhaglenni dysgu a gwblhawyd a’r cymwysterau a gafwyd), a cheir hefyd ddiweddariad ar werth ychwanegol. Mae rhifyn ar wahân yn rhoi gwybodaeth am gyrchfannau disgyblion.

Pwyntiau allweddol

Addysg Gyffredinol (rhaglenni sy’n canolbwyntio ar lefel Uwch Gyfrannol/Safon Uwch a chymwysterau cyfatebol)

  • Fe wnaeth 83 y cant o ddysgwyr a gofrestrodd yn 2015/16 gwblhau’r flwyddyn. Fe wnaeth tua thri chwarter o’r rhain barhau i ail flwyddyn y rhaglen.
  • O’r rhai wnaeth gofrestru yn 2015/16, fe wnaeth 60 y cant gwblhau’r rhaglen ddwy flynedd (yn 2016/17) ac fe wnaeth 52 y cant gael yr hyn oedd yn gyfatebol i 3 Safon Uwch ar radd A*-E.

Rhaglenni galwedigaethol (rhaglenni sy’n canolbwyntio ar astudiaethau galwedigaethol)

Y gyfradd wnaeth lwyddo mewn gweithgareddau dysgu ar gyfer y dysgwyr hynny a ddilynodd raglenni galwedigaethol mewn colegau yn 2016/17 oedd 82 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu