Skip to content
Ystadegau

Plant sy'n derbyn gofal gan awdurdodau lleol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Tachwedd 2018
  • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2018
Adroddiad blynyddol sydd yn cynnwys gwybodaeth am blant ar orchmynion gofal ac mewn lleoliadau. Mae’r data hefyd yn cynnwys mabwysiadau o ofal a niferoedd y plant a phobl ifanc syddy yn gadael gofal.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 6,407 o blant yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2018, sef cynnydd o 464 (8 y cant) dros y flwyddyn flaenorol a chyfradd o 102 allan o bob 10,000 o’r boblogaeth sydd o dan 18 mlwydd oed.
  • O’r 2,162 o blant a ddechreuodd dderbyn gofal yn 2017-18, roedd 1,386 (64 y cant) o’r achosion yn sgil cam-drin neu esgeuluso.
  • Roedd 647 (10 y cant) o blant oedd yn derbyn gofal ar 31 Mawrth 2018 wedi cael tri neu fwy o leoliadau yn ystod 2017-18.
  • Cafodd 308 o blant eu mabwysiadu o ofal yn 2017-18, gostyngiad o 7 (2 y cant) dros y flwyddyn flaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu