Skip to content
Ystadegau

Y cyfrifiad o'r boblogaeth - Yr iaith Gymraeg

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2013
  • Cyfnod dan sylw: 2011
Cynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae’n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.

Yng Nghyfrifiad 2011,  gofynnwyd y cwestiwn ‘A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?’ - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer ‘Dim un o’r rhain’) mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio’r Gymraeg.

Rhwng 2001 a 2011, roedd gostyngiad yn nifer a chyfran y bobl 3 oed a throsodd sy’n gallu siarad Cymraeg yng Nghymru. Roedd y gostyngiad hwn yn ganlyniad newidiadau demograffig yn y boblogaeth (gan gynnwys llai o blant, mwy o oedolion hŷn, a cholled carfannau hŷn gyda lefelau uwch o siaradwyr Cymraeg), pobl yn mudo, a newidiadau o ran sgiliau pobl rhwng y ddau Gyfrifiad.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu