Skip to content
Ystadegau

Arolwg y gofrestr busnesau a chyflogaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: 27 Medi 2018
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n cyflwyno amcangyfrifon o gyflogaeth yn y sector cyhoeddus, wedi'u cyfuno yn ôl dosbarthiad sector a diwydiant.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2016, roedd 1.255 miliwn o swyddi gweithwyr yng Nghymru, sydd 2.9 y cant yn uwch na’r ffigur o 1.220 miliwn yn 2015, a 14.7 y cant yn uwch na’r ffigur o 1.095 miliwn yn 1999. O ran y DU yn gyfan, gwelwyd 2.5 y cant o gynnydd rhwng 2015 a 2016. Rhwng 1999 a 2016, gwelwyd 14.3 y cant o gynnydd mewn swyddi gweithwyr ym Mhrydain Fawr [nid oes data ar gyfer y DU ar gael cyn 2008].
  • Gwelwyd cynnydd ym 11 o'r 12 rhanbarth Saesneg a gwledydd y DU rhwng 2015 a 2016, gyda’r cynnydd canrannol mwyaf yn Dwyrain Lloger (i fyny 4.0 y cant). Gwelwyd yr unig gostyngiad yn Gogledd Dwyrain Lloger (i lawr 1.3 y cant). Cymru oedd â’r pedwerydd cynnydd canrannol fwyaf.
  • Cafwyd cynnydd ym mhob un o’r 11 rhanbarth Prydain Fawr rhwng 1999 a 2016, gyda Llundain a Dwyrain Lloegr yn gweld y cynnydd canrannol mwyaf (y ddau i fyny 21.3 y cant). Cymru oedd â’r pumed cynnydd canrannol fwyaf, tra cafodd Gogledd Dwyrain Lloegr y cynnydd isaf dros y cyfnod yma (i fyny 3.6 y cant).
  • Roedd y newid yng Nghymru rhwng 2015 a 2016 wedi’i rannu ar draws nifer o sectorau diwydiannol, gyda’r cynnydd absoliwt mwyaf yn y sector Llety a gweithgareddau gwasanaethau bwyd (i fyny 19,700) ac yna’r sector Adeiladu (i fyny 17,300). Yn y sector gweithgareddau ariannol ac yswiriant gwelwyd y gostyngiad fwyaf (i lawr 8,800).
  • Yn 2016, y sector iechyd oedd y mwyaf yng Nghymru, gan gyfrif am 15.9 y cant o’r holl swyddi gweithwyr, yna 11.3 y cant yn y sector gweithgynhyrchu, 10.1 y cant yn y sector manwerthu a 10.0 y cant yn y sector addysg.
  • Yn 2016, roedd 299,100 o swyddi gweithwyr yn y sector cyhoeddus ac 956,300 o swyddi gweithwyr yn y sector preifat yng Nghymru, felly roedd 23.8 y cant yn y sector cyhoeddus a 76.2 y cant yn y sector preifat (y ffigurau ar gyfer y DU oedd 17.6 y cant yn y sector cyhoeddus a 82.4 y cant yn y sector preifat). Dylid nodi bod yr amcangyfrifon hyn o swyddi gweithwyr yn y sector cyhoeddus yn wahanol i'r amcangyfrifon swyddogol ar gyfer cyflogaeth yn y sector cyhoeddus – mae modd gweld yr amcangyfrifon swyddogol ar gwefan Swyddfa Ystadegau Gwladol. Dylai’r amcangyfrifon swyddogol gael eu hystyried fel yr amcangyfrifon sector cyhoeddus terfynol ar gyfer gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu