Skip to content
Ystadegau

Demograffeg busnes

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Data sy'n crynhoi gwybodaeth ar y nifer o enedigaethau a marwolaethau a stoc mentrau sydd wedi cofrestru ar gyfer TAW / PAYE.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm nifer y mentrau a oedd yn weithredol yng Nghymru yn ystod 2017 oedd 102,890.
  • Gwelwyd 14,120 o fentrau’n cael eu geni yng Nghymru yn ystod 2017, sy'n gyfradd(1) o 13.7 y cant. Dyma'r gyfradd trydydd uchaf allan o wledydd a rhanbarthau'r DU. Cyfradd geni busnesau'r DU oedd 13.1 y cant.
  • Bu 10,725 o fentrau farw yng Nghymru yn ystod 2017, sef cyfradd(1) o 10.4 y cant. Dyma'r gyfradd ail isaf o wledydd a rhanbarthau'r DU (Llundain oedd yr uchaf gyda 14.2 y cant).  Cyfradd marw busnesau'r DU oedd 12.2 y cant.
  • Y gyfradd oroesi 5 mlynedd i fentrau a anwyd yn 2012 ac a oedd yn parhau'n weithredol yn 2017 yng Nghymru oedd 44.0  y cant, ychydig yn uwch na chyfradd oroesi’r DU o 43.2  y cant.  Yn Ne orllewin Lloegr roedd y gyfradd oroesi 5 mlynedd uchaf (45.8 y cant) ac yn Llundain yr oedd yr isaf (39.3 y cant).
  • Y gyfradd oroesi 1 mlynedd i fentrau a anwyd yn 2016 ac a oedd yn parhau'n weithredol yn 2017 yng Nghymru oedd 91.8 y cant, yn ychydig yn uwch na chyfradd oroesi'r DU o 91.5 y cant. Yng Ngogledd Iwerddon cafwyd y gyfradd oroesi isaf (88.5 y cant), tra bod yr uchaf yn Ddwyrain Lloegr (93.6 y cant).
(1) Cyfrifir cyfraddau fel canran o stoc.

Wedi'i ddiweddaru ar gyfer dadansoddiad o'r diwydiant

Rhyddhau dyddiad: 15 Ionawr 2019

Mae tablau StatsCymru ar gyfer busnesau wedi eu geni, marw a fentrau gweithredol yn ôl diwydiant wedi'i ddiweddaru i gynnwys y data diweddaraf (2017).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu