Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol
Arolygon

Ymwybyddiaeth o Ymgyrch Dewis Doeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 14 Mawrth 2018
Nod yr ymgyrch gyfathrebu Dewis Doeth yw annog y cyhoedd i feddwl am, a dewis, y gwasanaethau gofal iechyd mwyaf priodol ar gyfer achosion o salwch neu anaf.

Mae'r adroddiad yn crynhoi data arolwg groestoriadol sy’n ymwneud a’r ymgyrch Dewis Doeth, megis ymwybyddiaeth hunan-gofnodedig o'r ymgyrch, a pha wasanaeth mae aelodau o'r cyhoedd yn credu y byddai’n ei dethol i drin nifer o afiechydon gwahanol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 3856
Ebost: Sophie.Nickson@gov.wales

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu