Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Agweddau rhieni tuag at reoli ymddygiad plant ifanc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2018
Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau ymchwil gyda rhieni plant chwech oed ac iau am eu hagweddau at reoli ymddygiad plant bach.

Cafodd y gwaith ei wneud yn ystod tymor yr hydref 2017 pryd cynhaliwyd 269 o arolygon ar y ffôn gyda rhieni (neu warcheidwaid) plant bach oedd wedi cymryd rhan cyn hynny yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016-17. Holwyd rhieni am eu hagweddau at fagu plant a chosb gorfforol. Holwyd rhieni adeg yr aolwg hefyd am sut i ddod o hyd i gyngor ar fagu plant, eu barn am newidiadau deddfwriaethol a’u hymwybyddiaeth ynghylch yr ymgyrch bositf ar fagu plant sef Magu Plant. Rhowch Amser Iddo. Roedd yr arolwg i bob pwrpas yn ailadrodd ymchwil a wnaed cyn hynny yn 2015.

Cyswllt

Ffôn: 0300 025 3111
Ebost: hayley.collicott@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu