Skip to content
Ystadegau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2017-18, cynyddodd y gwariant ar gymorth i wella tai, gyda chyfanswm y gwariant (gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (DFGs)) yn cynyddu 7% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i £46.5 miliwn. O’r 22 awdurdod lleol, cofnododd 13 gynnydd yng nghyfanswm y gwariant.
  • Yn ystod 2017-18, cwblhawyd 4,144 o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol (DFGs) gyda chyfanswm gwerth o £33.9 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Mae hyn yn cynrychioli bron tri chwarter (73%) yr holl wariant ar adnewyddu’r sector breifat.
  • Yn 2017-18, gostyngodd nifer yr ardaloedd adnewyddu a oedd yn weithredol i 6. Gostyngodd cyfanswm y gwariant yn y ardaloedd hyn 72% i £3.9 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu