Skip to content
Ystadegau

Cymorth ar gyfer gwelliannau tai

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Chwefror 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17
Adroddiad Blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am gymorth ar gyfer gwella tai a ariennir gan awdurdodau lleol ar gyfer y flwyddyn 2016-17. Mae hefyd yn cyflwyno cymariaethau gyda chyfnodau cynharach.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am gymorth ar gyfer gwella tai, a hefyd wybodaeth am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu.

Pwyntiau allweddol

  • Yn ystod 2016-17, cynyddodd y gwariant ar gymorth i wella tai, gyda chyfanswm y gwariant (gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (DFGs)) yn gostwng 14 y cant o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i £43.3 miliwn.
  • Yn ystod 2016-17, cwblhawyd 4,121 o Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl Gorfodol (DFGs) gyda chyfanswm gwerth o £32.5 miliwn gan awdurdodau lleol yng Nghymru, Mae hyn yn cynrychioli tri chwarter yr holl wariant ar adnewyddu’r sector breifat.
  • Yn 2016-17, gostyngodd nifer yr ardaloedd adnewyddu a oedd yn weithredol i 11. Gostyngodd cyfanswm y gwariant yn y ardaloedd hyn o 14 y cant i £14.1 miliwn.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu