Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Asesu twf a’r potensial ar gyfer twf uchel mewn Busnesau Bach a Chanolig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 20 Gorffennaf 2017
Ymgymryd ag ymchwil gyda sylfaenwyr ac arweinwyr Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yng Nghymru sy’n allforio er mwyn deall eu llwybrau a rhwystrau i dwf.

Diben yr ymchwil archwiliol hon oedd datblygu ac asesu defnyddioldeb dull o ganfod cwmnïau twf uchel yng Nghymru a darparu data ansoddol dangosol ynghylch eu llwybrau, ffactorau galluogol a rhwystrau i dwf.

Canfyddiadau allweddol

  • Mae cymhwyso diffiniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd o dwf uchel i BBaChau yng Nghymru wedi dangos bod y rhan fwyaf o gwmnïau sy’n profi twf yn methu â bodloni’r mesur o ran twf blynyddol cyfartalog o 20 y cant dros dair blynedd.
  • Mae cyfnodau o dwf a thwf uchel yn aml yn gylchol ac yn ysbeidiol a gallant ddigwydd mewn busnes o unrhyw oed.
  • Nid oedd data ar gael i ganfod unrhyw berthynas achosol rhwng arloesi, arbrofi a thwf.
  • Mae’r ymchwil hon wedi helpu i adnabod ystod o ffynonellau data gwahanol a’r wybodaeth a ddelir ganddynt.
  • Mae angen data gwell ynghylch busnesau newydd i ddeall eu llwybrau tuag at dwf.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 5866
Ebost: nina.prosser@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu