Skip to content
Ystadegau

Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (ABB)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Ionawr 2019
  • Cyfnod dan sylw: Blwyddyn hyd at 30 Medi 2018
  • Diweddariad nesaf: Mawrth 2019
Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.

Mae'r ABB yn cyfuno samplau wedi'u hatgyfnerthu o’r Arolwg o'r Llafurlu, ac yn darparu data treigl dros bedwar chwarter o'r flwyddyn ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU, a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol. Ar gyfer Cymru, mae'r ABB yn cynnwys sampl o tua 18,000 o aelwydydd bob blwyddyn.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd y gyfradd gyflogaeth ar gyfer y boblogaeth 16 i 64 oed yng Nghymru yn 72.6 y cant o'i gymharu â 75.0 y cant yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd yn 71.0 y cant, tra bod y gyfradd ar gyfer Dwyrain Cymru yn 75.2 y cant.
  • Ers 2001, cynyddodd y gyfradd cyflogaeth 5.4 pwynt canran yng Nghymru a 2.7 pwynt canran yn y DU. Yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd, roedd y gyfradd gyflogaeth i fyny 6.0 pwynt canran o'i gymharu â chynnydd o 4.4 pwynt canran ar gyfer Dwyrain Cymru.
  • Powys (79.4 y cant), Wrecsam (78.5 y cant) a Sir Fynwy (77.9 y cant) oedd yr awdurdodau lleol â’r cyfraddau cyflogaeth uchaf. Roedd y cyfraddau isaf yn Abertawe (66.0 y cant), Ceredigion (67.6 y cant), ac yng Nghastell-nedd Port Talbot (67.7 y cant).

Gwybodaeth bellach

Cyhoeddir data chwarterol ar StatsCymru a chyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu