Skip to content
Ystadegau

Arolwg busnes blynyddol (ABS)

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, sy'n dangos gwybodaeth gan fusnesau, gan gynnwys trosiant, pryniadau, costau cyflogaeth, gwariant cyfalaf a stociau.

Mae'r amcangyfrifon rhanbarthol yma, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf bob blwyddyn, yn gyson â'r canlyniadau cenedlaethol ar gyfer y Deyrnas Unedig am yr ABS a rhyddhawyd yn y mis Mehefin blaenorol. Nid ydynt yn cwmpasu'r economi gyfan, gan hepgor llawer o'r sector gyhoeddus, cyllid ac amaethyddiaeth.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu