Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Dadansoddiad o ganlyniadau plant a phobl ifanc 4 i 5 mlynedd ar ôl Gorchymyn Gofal terfynol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
Mae’r astudiaeth hon yn ystyried teithiau lleoliad ar gyfer plant mewn gofal yng Nghymru a sut y mae’r rhain yn cymharu â’r canlyniadau roedd eu Cynllun Gofal yn ymgyrraedd atyn nhw.

Mae’n darparu gwybodaeth fanwl, eang ei graddfa am blant gyda Gorchmynion Gofal terfynol a wnaed rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2013 y traciwyd eu teithiau gofal dros 4-5 mlynedd.

Roedd is-sampl llai yn cynnwys grŵp o blant gyda Gorchymyn Gofal terfynol yn 2012-2013 yn dod o bump ardal llywodraeth leol. Ar gyfer y cam hwn, cynhaliwyd dadansoddiad o ffeiliau achos  a chyfweliadau gyda Gweithiwr Cymdeithasol perthnasol neu Reolwr Tîm a Swyddog Adolygu Annibynnol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 0090
Ebost: ian.jones006@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu