Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau ambiwlans

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2019
  • Cyfnod dan sylw: Ionawr 2019
  • Diweddariad nesaf: 21 Mawrth 2019
Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.

O Mehefin 2018 rydym yn cyhoeddi Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansys (yr “AQIs”) ar ran y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB). Mae'r data, yn fisol o Ebrill 2016, ar gael ar StatsCymru (gweler y ddolen).

Ionawr 2019

Dyddiad rhyddhau: 21 Chwefror 2019

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2017-18

Dyddiad rhyddhau: 27 Mehefin 2018

Cafodd 479,444 o alwadau brys ambiwlans eu gwneud yn ystod 2017-18, 4.4% i fyny o’r flwyddyn flaenorol, a 126% yn fwy nag yn 1991-92.

Pwyntiau allweddol

  • Cafodd 479,444 o alwadau brys ambiwlans eu gwneud yn ystod 2017-18, 4.4% i fyny o’r flwyddyn flaenorol, a 126% yn fwy nag yn 1991-92.
  • Roedd 22,878 yn alwadau coch (lle mae bywyd yn y fantol), 4.8% o’r cyfanswm.
  • Roedd 74.6% o alwadau coch wedi derbyn ymateb o fewn 8 munud, i lawr o 76.3% yn 2016-17.
  • Roedd perfformiad yn amrywio o 68.2% yn Hywel Dda i 81.7% yng Nghaerdydd a’r Fro.
  • Yr amser ymateb canolrif ar gyfer galwadau coch oedd 4 munud a 58 eiliad, tair eiliad yn arafach o’i gymharu â 2016-17.
  • Yr amser ymateb canolrif ar gyfer galwadau melyn oedd 19 munud a 3 eiliad, bron i 5 a hanner munud yn arafach na’r flwyddyn flaenorol.

Rhagor o wybodaeth

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru a mae adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu