Skip to content
Ystadegau

Ystadegau ar ardaloedd bach amaethyddol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Gorffennaf 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2002 i 2017
Adroddiad yn cyflwyno canlyniadau allweddol ar gyfer y gwahanol fathau o ddefnydd tir, nifer y da byw a llafur amaethyddol.

Mae’r ystadegau ar ardaloedd tir amaethyddol, nifer o wartheg a nifer o weithwyr amaethyddol yng Nghymru yn cael eu cynnwys ar lefel ardaloedd bach a graddfa ranbarthol. Mae’r data yn cael eu casglu ar gyfer mis Mehefin o bob blwyddyn.

Ffynhonnell o ddata amaethyddol ar lefel leol i ymchwilwyr a dadansoddwyr. Mae gennym gyfres gyson o ganlyniadau ar gyfer arolygon amaethyddol ym mis Mehefin o 2002 i 2017 ar ffurf taenlen.

Mae’r bwletin yn disgrifio’r ffordd rydym yn sicrhau na chaiff gwybodaeth ei gyhoeddi sydd o bosibl yn enwi ffermwyr neu ffermydd unigol. Gwneir hyn er mwyn cwrdd gofynion y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, y Ddeddf Diogelu Data 1998, y Ddeddf Ystadegau Amaethyddol 1979 a Chod Ymarfer ar Ystadegau.

Mae’r bwletin hefyd yn ystyried y materion sy’n ymwneud ag ansawdd y data wrth ddefnyddio canlyniadau o Arolwg Amaethyddol mis Mehefin. Mae hyn yn helpu defnyddwyr i benderfynu pryd mae’r canlyniadau’n “addas i’r pwrpas” a phryd fyddai’n amhriodol i’w defnyddio.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu