Skip to content
Ystadegau

Allbwn ac incwm amaethyddol cyfun

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am gynnyrch amaethyddol, Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) o amaethyddiaeth a Chyfanswm Incwm o Ffermio (TIFF).

Yn dilyn dwy flynedd pan oedd y Cyfanswm Incwm o Ffermio yn arbennig o isel, mae rhagolygon 2017 yn debycach i’r ffigur a welwyd  yn 2014.

Pwyntiau allweddol

  • Amcangyfrifir i werth allbwn crynswth o amaethyddiaeth wedi cynydd gan oddeutu £174 miliwn (neu 12%) rhwng 2016 a 2017, i £1,594 miliwn.
  • Amcangyfrifir bod treuliant canolraddol yn £1,138 miliwn yn 2017, cynnydd o oddeutu £93 miliwn (neu 9%) ar 2016.
  • Cynyddodd Gwerth Ychwanegol Crynswth (GVA) o amaethyddiaeth gan oddeutu £81 miliwn (neu 22%) i £457 miliwn yn 2017.
  • Amcangyfrifir bod Cyfanswm Incwm o Ffermio (TIFF) wedi cynydd i £276 miliwn yn 2017, cynnydd o oddeutu £99 miliwn (neu 56%).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu