Skip to content
Ystadegau

Rhestr gyfredol o ysgolion

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2018
Enwau, cyfeiriadau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost o ysgolion meithrin, cynradd, canol, uwchradd, arbennig, ysgolion annibynnol ac unedau cyfeirio disgyblion.

Mae cyfeiriadau e-bost ysgolion ar gael ar wefannau awdurdodau lleol (dolen allanol).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru  

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu