Skip to content
Ystadegau

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 12 Tachwedd 2018
Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 22 Hydref - 2 Tachwedd 2018

Iechyd a gofal cymdeithasol

Adults' use of e-cigarettes, by smoking status, 2016-17 and 2017-18 (Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)

Adults' who smoke, by housing tenure, 2016-17 and 2017-18 (Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)

Cywllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu