Skip to content
Ystadegau

Ceisiadau ystadegol ad-hoc

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 11 Mehefin 2018
Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.

Rydym yn cyhoeddi ein hymatebion i'r ceisiadau hyn bob pythefnos, fel bod y wybodaeth ar gael i'w ail-ddefnyddio gan bobl eraill.

Ymatebion a anfonwyd rhwng 21 Mai - 1 Mehefin 2018

Addysg a sgiliau

Key Stage 5 indicators by School 2016/17 (Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)
Mae rhan o'r data yn y cais hwn, a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar 11 Mehefin 2018, wedi'i ddiwygio ar 20 Mehefin 2018. Gweler y nodiadau yn y ddogfen am ragor o wybodaeth.

Trafnidiaeth

Accident, vehicle and casualty level data along named roads in Wrexham, January 2012 to September 2017 (Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)

Accident, vehicle and casualty level data in a specified area in Porth, January 2012 to September 2017 (Taenlen ddogfen agored) (Saesneg yn unig)

Cywllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu