Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb o ysgolion cynradd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
  • Cyfnod dan sylw: 2017/18
Adroddiad blynyddol yn dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol, gan gynnwys gwybodaeth am y math o ysgol, rhyw, cymhwysedd i dderbyn prydau ysgol am ddim a hyd absenoldeb.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2017/18, methwyd 5.5 y cant o sesiynau hanner diwrnod drwy absenoldeb cyffredinol a methwyd 1.3 y cant o sesiynau hanner diwrnod drwy absenoldeb heb awdurdod.
  • Mae absenoldeb cyffredinol wedi bod yn gostwng ers 2006/07.
  • Bu cynnydd yn absenoldeb cyffredinol yn 2017/18 yn dilyn tair blynedd o ddim newid. Bu cynnydd hefyd yn absenoldeb heb awdurdod yn 2017/18 yn dilyn dwy flynedd o ddim newid.
  • Bu cynnydd yn y canran o ddisgyblion a oedd yn absennol yn gyson yn 2017/18 yn dilyn dwy flynedd o ddim newid.
  • Bu gostyngiad yn y canran o ddisgyblion gyda dim absenoldeb yn 2017/18. Cynyddodd y canran gyda mwy na 20 diwrnod o absenoldeb hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu