Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Cynllun tystiolaeth Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi

Yn darparu trosolwg o'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal gan holl adnoddau dadansoddol canolog Llywodraeth Cymru.

Yn hanesyddol, cyhoeddir ein cynllun gwaith ystadegol pob blwyddyn i sicrhau bod defnyddwyr yn gwybod ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ymlaen, i sicrhau ein bod yn dryloyw yn gosod ein blaenoriaethau, ac i roi cyfle iddynt roi adborth a dweud a ydym yn gwneud y pethau iawn.

Mae'r cynllun hwn yn darparu darlun ehangach o'r gweithgaredd dadansoddol a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn. Mae'n dangos sut, dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae proffesiynau dadansoddol wedi gweithio'n agosach gyda'i gilydd a sut mae adeiladu'r sylfaen dystiolaeth yn gofyn am ddull amlddisgyblaethol.

Eleni, bydden yn croeso yn benodol adborth ar fformat y cynllun – ydy ‘r cynllun wedi eu gyflwyno’n glir ac a yw’n cynnwys y lefel iawn o fanylder?

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu