Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Gweld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi

Gwybodaeth am y trefniadau ar gyfer cael gweld ystadegau swyddogol yn gynnar.

Yn ychwanegol at y staff sy’n cynhyrchu’r adroddiad ystadegol, mae rhai unigolion yn cael gweld ystadegau swyddogol yn gynnar. Mae hyn yn galluogi pobl fel Prif Weinidog Cymru i roi sylwadau ar yr ystadegau yn seiliedig ar ddealltwriaeth gywir ohonynt.

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu pwy a pham mae pobl yn cael gweld gwybodaeth yn gynnar yn cael ei osod allan yn y The Pre-Release Access to Official Statistics (Wales) Order 2009 (dolen allanol).

Er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn y rheolau mae Awdurdod Ystadegau'r DU yn asesu ein trefniadau ar gyfer pwy sy’n cael gweld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi. Gallwch ddarllen mwy am sut y maent yn gwneud hyn a gwybodaeth gyffredinol am weld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi ar eu gwefan.

UK Statistics Authority website (dolen allanol)

Pwy sydd â hawl gweld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi?

Er budd tryloywder a bod yn agored rydym yn cyhoeddi teitlau’r adroddiadau ystadegol lle mae trefniadau gweld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi yn berthnasol. Rydym yn cynnwys teitlau swyddi rheini sydd yn cael gweld gwybodaeth cyn ei chyhoeddi a'r sefydliadau y maent yn perthyn.

Am resymau gweinyddol, bydd timau fel yr uned gyfieithu a thîm cyhoeddi'r rhyngrwyd yn gweld ystadegau cyn eu rhyddhau mewn modd cyfyngedig.

Bydd y set ddiweddaraf o rhestrau yn cael eu hychwanegu yn ystod wythnos olaf o bob mis.

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu