Skip to content

Ynghylch Ystadegau ac Ymchwil

Sut rydym yn defnyddio'ch data ar gyfer ystadegau ac ymchwil

Rydym yn cynhyrchu ystod eang o ystadegau swyddogol ac ymchwil, ac ar gyfer rhai ohonynt yn defnyddio data am unigolion. Rydym hefyd yn defnyddio gwybodaeth nad yw'n bersonol a gasglwyd gennym ni a sefydliadau eraill.

Yn ogystal â deddfwriaeth diogelu data, caiff ein defnydd o ddata at ddibenion ystadegol ei reoli yn unol â'r Code of Practice for Statistics (dolen allanol). Mae egwyddor T6 yn y Cod yn ymdrin â llywodraethu data.

Mae'r dogfennau hyn yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio data personol a gesglir gan Lywodraeth Cymru at ddibenion ystadegau ac ymchwil a phwy y dylid cysylltu â hwy os oes gennych unrhyw bryderon.

Addysg a sgiliau

Eich gwybodaeth chi: Pam fod ei hangen hi ar Lywodraeth Cymru a beth y byddwn ni’n ei wneud â hi (Crynodeb I bobl ifanc) (PDF 542KB) 

Yr hyn a wnawn gyda'r wybodaeth sy'n gysylltiedig ag addysg yr ydym yn derbyn gan ysgolion a/neu awdurdodau lleol ynglŷn â phlant a phobl ifanc (MS Word 155KB)

Hysbysiadau Preifatrwydd Cofnod Dysgu Gydol Oes Cymru 2018

Arolwg Cenedlaethol Cymru

Rhestr defnyddwyr: Sut yr ydym yn prosesu ac yn storio gwybodaeth

Sut yr ydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth

Iechyd a gofal cymdeithasol

Hysbysiad preifatrwydd i blant sy'n derbyn gofal a chymorth gan awdurdodau lleol, gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal (PDF 287KB) 

Tai ac adfywio

Rhestr defnyddwyr y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai: Sut yr ydym yn prosesu ac yn storio gwybodaeth (PDF 167KB)

Tân

Hysbysiad preifatrwydd i unigolion sy’n gysylltiedig â digwyddiadau gwasanaethau tân ac achub (PDF 405KB)

Trafnidiaeth

Defnyddio data am anafiadau personol mewn damweiniau ffyrdd a gofnodwyd gan yr heddlu at ddibenion ystadegol (PDF 322KB) 

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Arolwg Busnes Fferm - Sut y defnyddir y wybodaeth amdanaf i a'm fferm? (PDF 161KB) 

Sut y byddwn yn defnyddio data'r Arolwg o Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (PDF 238KB)

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu