Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol.
  Dyddiad rhyddhau: 21 Mehefin 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y symiau a gasglwyd, ôl-ddyledion a symiau a ddilëwyd.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Mehefin 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Mehefin 2018
 • Mae'r arolwg yn un o brif ffyrdd y gall Llywodraeth Cymru  a’r cyrff a noddir gan Lywodraeth Cymru gael gwybod am farn a bywydau pobl yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mai 2018
 • Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi nodweddion demograffig cynghorwyr etholedig ac ymgeiswyr sydd heb eu hethol, gan ganolbwyntio'n benodol ar amrywiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 2 Mai 2018
 • Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn cael ei ddiweddaru bob ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, mae rhai o’r dangosyddion sy'n cyfrannu at y Mynegai yn cael eu diweddaru'n flynyddol.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2018
 • Rhestr o ddogfennau sydd i'w cyhoeddi gan Awdurdod Cyllid Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 9 Ebrill 2018
 • Y dreth gyngor yw prif ffynhonnell yr incwm a godir yn lleol ar gyfer awdurdodau lleol. Mae'n dadansoddi swm y dreth gyngor a gesglir gan awdurdodau lleol Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys manylion am y lefelau treth gyngor band D cyfartalog fesul awdurdod lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mawrth 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu