Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Chwefror 2019
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth ar y nifer o anheddau sy'n gorfod talu'r dreth gyngor, bandio, gostyngiadau ac eithriadau.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Ionawr 2019
 • Adroddiad bob dwy flynedd sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am y math o dân, anafiadau, difrod a ffynhonnell.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Hydref 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth yn ôl sector ysgolion ac awdurdod lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 17 Hydref 2018
 • Yn cynnwys data am awdurdodau’r heddlu, tân a pharciau cenedlaethol.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Hydref 2018
 • Nod cyffredinol y gwerthusiad hwn yw darparu gwybodaeth gadarn ac amserol am roi’r Rhaglen Ariannu Hyblyg ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 3 Hydref 2018
 • Data blynyddol yn cyflwyno gwybodaeth am bersonél, cydraddoldeb ac amrywiaeth , iechyd a diogelwch, gweithgareddau gweithredol ac ymweliadau diogelwch tân.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
 • Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth am danau a fynychwyd, marwolaethau o ganlyniad i danau, galwadau ffug, digwyddiad gwasanaethau arbennig a thanau mewn anheddau o fewn rheolaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Medi 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu