Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai

Mathau

 • Adroddiad chwarterol yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr hawliadau meddiant a gyflwynir a hawliadau sy'n arwain at orchymyn yn cael ei wneud yn llysoedd sirol Cymru a Lloegr.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Chwefror 2019
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wariant, Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl ac ardaloedd adnewyddu.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2019
 • Adroddiad blynyddol sy’n cynnwys gwybodaeth ar amcangyfrif y bobl sy’n cysgu ar y stryd dros gyfnod o ddwy wythnos, a’r nifer o bobl a welwyd yn cysgu ar y stryd.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Chwefror 2019
 • Rhydd yr adroddiad hon amcangyfrifon sy'n seiliedig ar 2018 o'r angen cyffredinol am dai ychwanegol yng Nghymru rhwng 2018/19 a 2037/38.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2019
 • Data sy'n cynnwys gwybodaeth am y nifer o gartrefi a brynwyd a gwerth y benthyciadau a dderbyniwyd o dan cynllun.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Data blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr anheddau a gafodd eu dymchwel yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer y tai mewn amlfeddiannaeth ac am gyflwr eiddo preswyl.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Rhagfyr 2018
 • Data am nifer yr aelwydydd a wnaeth gais i awdurdodau lleol am gymorth tai o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 a nifer yr aelwydydd digartref mewn llety dros dro.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 12 Rhagfyr 2018
 • Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu