Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Chwefror 2019
 • Adroddiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar gyfraddau absenoldeb salwch y staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG.
  Dyddiad rhyddhau: 13 Chwefror 2019
 • Data am gleientiaid a welwyd gan asiantaethau trin cyffuriau ac alcohol.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Chwefror 2019
 • Data sydd yn dangos nifer yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan Fyrddau Iechyd Lleol Cymru ar gyfer apwyntiad cyntaf fel claf allanol ymgynghorol, waeth beth yw man preswyl y claf.
  Dyddiad rhyddhau: 31 Ionawr 2019
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2019
 • Data chwarterol ar ysmygwyr sy’n byw yng Nghymru sy’n gwneud ymgais i roi’r gorau iddi drwy’r gwasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu.
  Dyddiad rhyddhau: 30 Ionawr 2019
 • Mae data ar alwadau brys ac amseroedd ymateb.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Data ar drosglwyddo cleifion GIG i leoliad gofal mwy priodol.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Mae’n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf, fisol sydd ar gael yn ogystal â chrynodeb o dueddiadau tymor hir.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
 • Ystadegau ar gleifion sydd newydd gael diagnosis o ganser ac sydd wedi dechrau ar driniaeth ddiffiniol.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Ionawr 2019
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu