Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2018
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 11 Mehefin 2018
 • Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mehefin 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos faint o arian sydd ar gael gan unigolion yn y sector aelwydydd ar gyfer gwario neu gynilo ar ôl i fesurau dosbarthiad incwm ddod yn weithredol.
  Dyddiad rhyddhau: 24 Mai 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n dangos gwybodaeth gan fusnesau, gan gynnwys trosiant, pryniadau, costau cyflogaeth, gwariant cyfalaf a stociau.
  Dyddiad rhyddhau: 18 Mai 2018
 • Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2018
 • Datganiad blynyddol o ddata am gynhyrchiant haearn, cynhyrchiant dur a'r gweithlu yn y diwydiant haearn a dur ar gyfer Cymru a'r DU ers 1975.
  Dyddiad rhyddhau: 25 Ebrill 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn cwmnïau yn y sector gwasanaeth yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
 • Adroddiad chwarterol sy'n dangos y symudiadau tymor byr yn allbwn diwydiannau yn y sectorau cynhyrchu ac adeiladu yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Ebrill 2018
 • Mae'r data yn cyflwyno gwybodaeth am nifer y cyfleoedd swyddi a grëwyd ac a lenwyd, a gwybodaeth reoli arall o gynllun Twf Swyddi Cymru.
  Dyddiad rhyddhau: 4 Ebrill 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu