Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Pynciau

Is-bynciau

Mathau

 • Mae'n bwysig bod ysgolion ac eraill yn gallu cymharu eu cyllid fel sail i drafod lefelau cyllidebau a materion fel y cydbwysedd cyllid rhwng ysgolion cynradd ac uwchradd.
  Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2018
 • Costau rhedeg gwasanaethau awdurdodau lleol yw gwariant refeniw megis staffio, gwres, golau a glanhau, ynghyd â'r gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir o fewn y flwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Mawrth 2018
 • Ffi yw'r dreth gyngor a godir ar bob annedd domestig am wasanaethau awdurdodau lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 7 Chwefror 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n rhoi manylion am y gost o redeg gwasanaethau awdurdodau lleol, a'u gwariant, fel prynu, adeiladu neu wella asedau ffisegol.
  Dyddiad rhyddhau: 22 Mehefin 2017
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu