Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Data ar y farchnad lafur ar gyfer gwledydd a rhanbarthau'r DU a hefyd ar gyfer ardaloedd lleol.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Data yn cynnwys gwybodaeth fesul math o ganolfan dysgu, rhyw a gwerth yr LCA a ddyfarnwyd.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Llyfryn blynyddol sy'n cyflwyno gwybodaeth ar dda byw, daliadau, defnydd tir, incwm, cynhyrchu a data economaidd.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Llawlyfrau data ac offeryn archwilio yn seiliedig ar ddigwyddiadau yr adroddwyd amdanynt gan ddarparwyr y GIG yng Nghymru i’r System Genedlaethol ar gyfer Adrodd a Dysgu (NRLS).
  Dyddiad rhyddhau: 20 Mehefin 2018
 • Mae’r adroddiad hon yn darparu gwybodaeth am gyflymder cerbydau ar draffyrdd Cymru, sef yr A48(M), yr M4 a’r M48.
  Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2018
 • Sefydlwyd Baromedr Twristiaeth i ddarparu ‘cipluniau’ o berfformiad y diwydiant wedi cyfnodau pwysig yn y calendr twristiaeth.
  Dyddiad rhyddhau: 15 Mehefin 2018
 • Data misol sy'n ymdrin â phynciau megis cyflogaeth, mynegeion, allforion ac enillion.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2018
 • Adroddiad blynyddol, a gynhyrchwyd gan y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr, yn dangos gwybodaeth yn ôl y math o fenthyciad.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2018
 • Mae'r adroddiad i fod i gael ei gyhoeddi ar 28 Mehefin 2018.
  Dyddiad rhyddhau: 14 Mehefin 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu