Skip to content

Chwilio'n fwy manwl yn ôl

Is-bynciau

Dangos pob un Dangos llai
 • Rydym yn ymateb i nifer fawr o geisiadau am wybodaeth ystadegol bob blwyddyn.
  Dyddiad rhyddhau: 10 Rhagfyr 2018
 • Gwybodaeth am nifer yr anheddau newydd a ddechreuwyd, lle mae adeiladu wedi dechrau a rhai a gwblhawyd.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Mae Arolwg Cyflwr Tai Cymru yn casglu gwybodaeth am gyflwr ac effeithlonrwydd ynni tai o bob math yng Nghymru.
  Dyddiad rhyddhau: 6 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol a goladwyd gan gyrff arholi ar ganlyniadau arholiadau allanol a gafodd eu sefyll gan ddisgyblion 15 oed neu 17 oed, sy'n cynnwys TGAU a Lefel A yn ôl pwnc.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am achosion mewn Llysoedd Ynadon, troseddau cyffuriau ac yfed a gyrru a phrofion anadl.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Bob blwyddyn mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys dros 11,000 o bobl. Mae’r arolwg yn rhedeg drwy’r flwyddyn, ledled Cymru gyfan.
  Dyddiad rhyddhau: 5 Rhagfyr 2018
 • Cynhaliwyd yr asesiad yng nghyd-destun rhoi Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ar waith.
  Dyddiad rhyddhau: 4 Rhagfyr 2018
 • Mae'r data yn cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau, camau gorfodi a chanlyniadau achosion o erlyn.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
 • Mae’r Set Data Isafswm Cleifion Allanol yn cynnwys data ar presenoldebau newydd, cyfanswm y presenoldebau a chleifion allanol na ddaethant.
  Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2018
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu