Skip to content

I'w cyhoeddi cyn hir

Gweld y calendr

Amdanom ni

Mae Ystadegau & Ymchwil yn rhoi mynediad i'r dystiolaeth sy'n sail i'n penderfyniadau ac mae'n helpu llywodraeth a'r gymuned ehangach i weithio'n fwy effeithiol.

Dysgwch fwy >>
# #

TwitterTwitter

Cyhoeddir heddiw ystadegau misol ar gyfer 2018/19 ar drefniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru. https://t.co/gSQyNEvCKW

# YstadegauCymru / 17 Ion

Mae niferoedd y myfyrwyr sy’n astudio am radd israddedig amser llawn yng Nghymru wedi codi i’r lefelau uchaf erioed… https://t.co/Ti6d4WHvW6

# YstadegauCymru / 17 Ion

Disgwylir i nifer yr anheddau sy'n gymwys i’r dreth gyngor yn 2019-20 gynyddu 0.4% o'i gymharu â’r flwyddyn flaenor… https://t.co/Fk2mWPYCqJ

# YstadegauCymru / 17 Ion
y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu