Skip to content

Allborth RSS (Really Simple Syndication)

Mae’r cysylltiadau RSS yn golygu y gallwch gael yr wybodaeth wedi’i hanfon atoch yn lle gorfod chwilio amdani eich hun. Golyga hyn y gallwch gael yr wybodaeth ddiweddaraf oddi ar eich hoff bynciau a thudalennau ar y wefan heb orfod mynd yno i edrych eich hun. Mae’n gweithio’n debyg iawn i danysgrifiad lle cewch eich hoff gylchgrawn drwy’r post.

Dewiswch o’r rhestr isod. Gweler gyferbyn am ganllawiau pellach.

Dewisch o'r dolenni isod: