Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gweinidog yn croesawu newyddion da ynghylch pasbortau Cymraeg

Mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi croesawu heddiw y cadarnhad a gafwyd y bydd pasbortau dwyieithog ar gael o hyd pan fydd dogfennau newydd nad ydynt yn berthnasol i'r Undeb Ewropeaidd yn cael eu cyflwyno.
Dydd Llun 12 Mawrth 2018

Yn gynharach eleni, ysgrifennodd y Gweinidog at y Gweinidog Gwladol dros Fewnfudo sef Caroline Nokes AS, yn holi am sicrwydd y byddai Llywodraeth y DU yn parhau i ddefnyddio'r Gymraeg ar basportau newydd a gaiff eu cyflwyno yn dilyn ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd ac yn atgoffa'r Swyddfa Gartref o'i hymrwymiadau i'r Gymraeg o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Yn dilyn yr ohebiaeth yma, derbyniodd y Gweinidog lythyr yn cadarnhau bwriad y Swyddfa Gartref i barhau i ddarparu'r un ddarpariaeth o ran y Gymraeg sydd ar gael ar hyn o bryd.

Croesawodd y Gweinidog hefyd y newyddion y bydd ceisiadau ar-lein am basbortau yn Gymraeg ar gael cyn hir. 

Dywedodd:

"Mae'r Gymraeg sydd i'w gweld ar hyn o bryd ar basportau yn ganlyniad trafodaethau rhwng Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Gartref a'r Undeb Ewropeaidd dros ddegawd yn ôl.

“Ers hynny, rhoddwyd statws swyddogol i'r Gymraeg gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'n hanfodol felly bod y Gymraeg yn cael ei hystyried o'r dechrau'n deg pan fydd cynllun a chynnwys pasbortau newydd yn cael eu hystyried.

"Mae'n dda gen i felly gael sicrwydd gan y Gweinidog Gwladol, Caroline Nokes, nid yn unig na fydd unrhyw newid i'r Gymraeg sydd ar gael ar basportau a gyflwynir ar ôl Brexit ond y bydd y Swyddfa Basport yn cynyddu ei gwasanaethau yn Gymraeg ac y bydd ceisiadau ar-lein ar gael yn Gymraeg yn y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Y Gymraeg 12 Mawrth 2018 Y Gymraeg Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i