Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y Gymraeg

Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
Yn dangos:
27 Tachwedd 2018
Aled Roberts i gael ei benodi’n Gomisiynydd y Gymraeg
 
23 Hydref 2018
Cynllun yn gosod gweledigaeth i’r Gymraeg fod ar gael yn hawdd ym myd technoleg
 
10 Hydref 2018
Heddiw, dywedodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, bod dyfodol y Gymraeg mewn dwylo diogel.
 
12 Medi 2018
Gair i Gall gan SHWSH am y Gymraeg
 
18 Gorffennaf 2018
Bu Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, yn ymweld â swyddfeydd Geiriadur Prifysgol Cymru yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru yn Aberystwyth.
 
06 Gorffennaf 2018
Y Gweinidog yn gweld pa mor llesol yw barddoniaeth i gleifion y GIG
 
14 Mai 2018
Heddiw, bu Eluned Morgan yn ymweld â Chanolfan Soar ym Merthyr Tydfil er mwyn gweld y gwaith sy’n cael ei wneud gan Fenter Iaith Merthyr yn y Ganolfan i hybu’r Gymraeg.
 
10 Mai 2018
Mwy na 500 o oedolion yn dechrau dysgu Cymraeg, diolch i Glwb Cwtsh
 
26 Ebrill 2018
Mae gan bobl Denmarc eu 'Hygge', ond yma yng Nghymru mae gennym rywbeth sy'n rhagori ar hwnnw - 'Cwtsh'.
 
16 Ebrill 2018
Bydd y sefydliad yn cael £3.031 miliwn y flwyddyn am y ddwy flwyddyn ariannol nesaf.
 
03 Ebrill 2018
Mae £4.2 miliwn wedi’i ddyfarnu i 77 o sefydliadau i hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan.
 
19 Mawrth 2018
Mae £2.5 miliwn wedi’i neilltuo i helpu oedolion i ddysgu Cymraeg yn y gweithle yn ôl cyhoeddiad gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, heddiw.
 
16 Mawrth 2018
Mae Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, wedi cymeradwyo cynlluniau pymtheg o awdurdodau lleol i wella darpariaeth addysg Gymraeg.
 
12 Mawrth 2018
Croesawodd y Gweinidog hefyd y newyddion y bydd ceisiadau ar-lein am basbortau yn Gymraeg ar gael cyn hir.
 
27 Chwefror 2018
Gosod Safonau drafft ar gyfer y Gymraeg ym maes iechyd
 
13 Chwefror 2018
Rhaid i'r cynlluniau osod targedau heriol ar gyfer datblygu addysg Gymraeg yn eu hardaloedd.
 
08 Chwefror 2018
Dydd Miwsig Cymru yn agos at galon y Gweinidog
 
02 Chwefror 2018
Heddiw, bu Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan yn ymweld â Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin.
 
31 Ionawr 2018
Mae'r prosiect Lleisiwr yn gyfrifol am ddatblygu technoleg sy'n creu lleisiau synthetig personol i siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad oherwydd clefydau fel canser y llwnc.
 
29 Ionawr 2018
Codi ymwybyddiaeth am y Gymraeg a byw bywyd mewn gwlad ddwyieithog – dyna fwriad y Llyfryn Croeso newydd sy’n cael ei lansio gan Weinidog y Gymraeg heddiw yng Nghanolfan Iaith Moelfre ar Ynys Môn.
 
Tudalen 1 o 1 « Blaenorol| Tudalen: 1 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i